Un error molt estès és confondre els termes d’inhumació i cremació. Tot i que tenen certa relació, ja que tots dos tenen a veure amb el ventall d’opcions existents per al descans etern d’un ésser estimat, es tracta de possibilitats força diferents. D’aquesta manera, les diferències principals entre les dues opcions són:

Inhumació:

És una opció acceptada per la doctrina de la religió catòlica, sempre que les restes mortals es conservin en un lloc on els fidels es puguin reunir per resar per l’ànima de la persona finada. Igualment, també és un ritu acceptat per les religions musulmana i jueva, si se segueixen els preceptes que marca cada una. El cos que es guarda en un fèretre té un temps de descomposició d’entre 15 i 50 anys. Al nostre país només és possible fer inhumacions o enterraments en cementiris. D’un cos inhumat és possible extreure’n l’ADN.

Cremació:

També és una opció acceptada pels requisits marcats per l’Església catòlica, si les restes es troben en un lloc accessible per a la pregària. És una opció acceptada per l’hinduisme. No es produeix descomposició del cos. Les restes mortals són tractades per incinerar-les, en un procés que té una durada que oscil·la entre les dues i les cinc hores. Les cendres que resulten del procés de cremació poden llançar-se al mar, conservar-se en una urna, enterrar-se, etc. D’un cos cremat no se’n pot recuperar l’ADN.

 

Avantatges i desavantatges de la inhumació

El cert és que no hi ha cap avantatge clar enfront de la cremació. L’única qüestió ressenyable és que aquest procés és acceptat per la majoria de religions, ja que s’entén que es respecta el procés natural de descomposició del cos. Un altre possible avantatge és que, com que les restes de la persona finada es troben en un lloc concret, és més senzill acudir al lloc on es trobin en cas que els familiars creguin en les doctrines d’alguna religió o ho necessitin.

El gran desavantatge existent enfront de la cremació és que és un procés molt més costós, per la qual cosa pot ser que no sigui accessible per a algunes famílies amb pocs recursos econòmics o sense assegurança de decessos.

 

Avantatges i desavantatges de la cremació

El gran avantatge que ofereix la cremació o incineració és que els costos són molt inferiors als de la inhumació. Per això, és una opció cada cop més estesa, sobretot per a famílies amb escassos recursos econòmics o per a joves els pares dels quals no tenen una assegurança de decessos. A més, el procés de cremació fa que sigui molt més còmode transportar les restes mortals de la persona finada i, en termes generals, és un procés molt més ràpid.

Igualment, el procés de cremació també ofereix altres avantatges, com ara la necessitat d’un espai d’enterrament menor o que no comporta despeses de manteniment.

Entre els desavantatges principals de la cremació hi ha que no és una opció acceptada per moltes religions, que el seu procés danya el medi ambient en emetre gasos i que no es poden conservar les restes d’ADN per si fossin necessàries en el futur.

De qualsevol manera, i si les circumstàncies de cada família ho permeten, l’important és escollir l’opció que resulti més respectuosa i honorable per a la memòria de la persona que ens ha deixat.