Tots els serveis de cremació d’Inalia Services es presten en col·laboració amb els principals proveïdors funeraris a Espanya.