El preu del servei de cremació directa és de 1.750 euros, impostos inclosos. Això no obstant, si es volen contractar altres serveis addicionals es podran sol·licitar directament amb la funerària durant el procés. Aquest preu es dividirà en dos pagaments: un de 200 euros en concepte de despeses d’activació en emplenar el formulari de contractació i un segon pagament per l’import restant, 1.550 euros, que s’haurà d’abonar al centre funerari. En aquest preu no s’hi inclouen tècniques de tanatoestètica ni tanatopràxia (per exemple, l’extracció de marcapassos, pròtesis, conservació, etc.).