Un cop s’hagi completat el pagament de la reserva, el sol·licitant rebrà tant un SMS com un correu electrònic confirmant la contractació del servei de cremació directa d’Inalia Services. A més, el personal funerari es posarà en contacte telefònic per acabar d’activar el servei.