Per motius legals, és imprescindible que el sol·licitant del servei estigui present en el moment de la recollida i el trasllat al centre funerari, on la persona finada romandrà fins a l’acte de cremació. El nostre personal funerari demanarà al sol·licitant que signi la documentació necessària per poder tramitar el servei.