El sol·licitant o autoritzat podrà recollir l’urna al centre on s’hagi prestat el servei de cremació en un termini habitual de 48/72 hores