La cremació es durà a terme a partir de les 24 hores des de l’hora de defunció, a la xarxa de centres funeraris del nostre proveïdor, seguint els protocols sanitaris, legals i de seguretat vigents. Aquest servei no permet l’elecció del forn crematori ni de l’hora de cremació.